آخرین عناوین

يکشنبه 12 بهمن 1393-23:15 کد خبر:4565

معرفي سازمان فاواي شهرداري ساري به عنوان سازمان مرجع شهرداري هاي مازندران

از سوي مسئولان فناوري اطلاعات و مديران كل استانداري مازندران، سازمان فاواي شهرداري ساري با توجه به پروژهاي موفق در زمينه شهروند الكترونيك و دولت الكترونيك به عنوان سازمان مرجع در شهرداري هاي استان معرفي گرديد.


 

به گزارش خزرخبر و به نقل از روابط عمومي سازمان فناوري اطلاعات و آمار شهرداري ساري، در نشست سازمان فاوا شهرداري ساري با معاون فناوري اطلاعات و مديران كل استانداري مازندران بر ايجاد شوراي عالي توسعه خدمات الكترونيك استان مازندران و همكاري با سازمان فاواي شهرداري ساري تاكيد گرديد.

 

در نشست مشترك مسئول سازمان فاوا شهرداري ساري ، مديران كل نيروي انساني و فن آوري اطلاعات استانداري مازندران و معاون فناوري اطلاعات وارتباطات استان مازندران در ساختمان سازمان فاوا بر موارد مهم و قابل اجراي زير تاكيد شد:توجه به اهميت توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات و كاربردهاي آن در راستاي سياست هاي دولت يازدهم و توانمند سازي استان مازندران و لزوم عدالت در توزيع امكانات ملي در چارچوب توانمندي هاي علمي و فناورانه استان  و افزايش توانمندي هاي فناوري و نوآوري استان مازندران، هماهنگي بخش هاي اجرايي استان با برنامه هاي توسعه دولت الكترونيك، هم راستا شدن طرح ها و اقدامات استان مجازي مازندران به عنوان طرح نمونه، ارتقاي شاخص هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات مازندران، همكاري دو جانبه در جهت توسعه خدمات الكترونيكي و طرح استان مجازي مازندران و توسعه زيرساخت هاي ارتباطي.

 بر پايه اين گزارش برنامه ريزي جهت ارائه الكترونيكي خدمات به مردم بمنظور كاهش زمان و هزينه ارائه  سرويس به عموم و بالا بردن شفافيت در ارائه  خدمات و ايجاد شوراي عالي دولت الكترونيك ،گسترش فعاليت هاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در مازندران، ايجاد و تقويت زيرساخت هاي فناوري و نوآوري در استان، يكپارچه سازي كليه خدمات الكترونيكي دولتي در استان، طرح هاي توليدي، خدماتي، سخت افزاري و نرم افزاري حوزه فناوري اطلاعات در استان و انتقال دانش نيز از ديگر مواردي بود كه اعضا خواستار شده اند.

 در پايان نيز سازمان فاواي شهرداري ساري با توجه به پروژهاي موفق در زمينه شهروند الكترونيك و دولت الكترونيك به عنوان سازمان مرجع در شهرداري هاي استان معرفي گرديد.

 

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :