آخرین عناوین

يکشنبه 23 ارديبهشت 1397-16:16 کد خبر:59753

صادقعلى رنجبر/مدرس دانشگاه

سارى در انحصار شهردارى

ما ديگر سالهاست كه با بى توجهى ها به مركز استان مازندران عادت كرده ايم اما اگر بدون شهردارى، به انتظارعنايت دولتی ها مى نشستيم ، الان مقيم متروكه ترين مركز استان كشور بوديم!


خزرتیترخبر: ما ديگر سالهاست كه با بى توجهى دولتها به مركز استان مازندران عادت كرده ايم و به تجربه دريافتيم كه ادوار دولتها، كلاً كمترين توجه را به مازندران و مشخصاً سارى به عنوان مركز استان داشته و اگر بدون شهردارى، به انتظار مى نشستيم تا ما را هم مشمول عنايت خود قرار دهند، الان مقيم متروكه ترين مركز استان كشور بوديم!

اما به لطف خدا و حسن انتخاب ادوار شوراى اسلامى شهر سارى، عبورى از دولتهاى وقت عبور كرد و با اتكاء به مشاركت گسترده مردم در پرداخت هاى كلان حق و حقوق شهردارى و نيز معوقات گذشته به اين نهاد مدنى، سارى را از دامنه هاى توسعه به قله هاى پيشرفت رفاهى و تكامل چينش مبلمان شهرى رهنمون شد!

البته دريافت كمكهاى پراكنده و ناچيز دولتى را نمى توان ناديده گرفت!

اما حقير كه تقريباً پاى ثابت بازديدهاى ميدانى از پروژه هاى شهردارى از ابتدا تا كنون بوده ام بايد اذعان دارم كه دوره مديريت آقاى عبورى هم به لحاظ تعداد، هم به لحاظ تنوع، هم بلحاظ زمان اجراء و هم به لحاظ برآورد مالى، يك دوره كاملاً استثنايى است.

اما استثنايى ترين وجه پروژه هاى اجرا شده در مديريت عبورى، حضور، همراهى و اظهار رضايت قاطبه مردم از اين پروژه هاست كه انصافاً در خلاء توانايى هاى اجرايى ادوار دولتها در چشاندن مزه توسعه به مردم و احساس ملموس آن در زندگى يوميه مردم، امتياز ويژه اى است كه ايشان كاملاً به انجام آن وارد و مسلط است.

شب گذشته كه به دعوت ايشان در مراسم ويژه پيك فرهنگى تبريز پايتخت فرهنگى جهان اسلام در سال ٢٠١٨ كه با ده اتوبوس ميهمان ساروى ها در مسير ايرانگردى بوده اند، شركت كرده بودم، جمعيت حاضر در سالن نمايش روباز و نيز كل بوستان ولايت با آن همه شادمانى و رضايتمندى و تخليه هاى هيجانى، مرا به اين فكر فرو برد كه با توجه به ساده بودن فرمول جلب رضايت مردم، چرا مديران جامعه كه به مراتب دستشان از عبورى و عبورى ها بسيار بيشتر باز است، نمى توانند از ميزان نارضايتى جامعه بكاهند؟!

بوستان ولايت، بوستانى كاملاً مدرن و مبتنى بر تكنولوژى روز و هوشمند با رعايت همه استاندادهاى زيست محيطى و المان هاى شهرى و نيز با حفظ همه بناهاى تاريخى و خاطره انگيز، عليرغم قرار گرفتن در مركز شهر و نيز محدوديت هاى خاكبردارى و احداث بناها، نگين بوستان هاى شمال است كه با استقبال وصف ناپذير خانواده ها در تمام رده هاى سنى، طبقات اجتماعى و بافت هاى فرهنگى، همه چيز تمام شده است!

خداروشكر شهردار سارى طبق سنت سالهاى اخير، پايان اين پروژه را با استارت پروژه بزرگ ديگر هم ان كرده و بلافاصله دفتر كار خود را به فاز دوم بوستان ملل منتقل كرده است تا در آنجا شاهد احداث يك شهر گردشگرى با تمام شاخص هاى جهانى باشيم.

اميدواريم كه سارى بر اساس همين درآمدهاى مردمى و نيز قول كمك مالى آقاى نوبخت همچنان بتواند از فاصله هاى متعارف خود از كلان شهرهاى كشورمان بكاهد و مثال بارز توسعه گردشگرى در كشور باشد.

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :