آخرین عناوین

پنجشنبه 11 مرداد 1397-18:23 کد خبر:62264

معاون فني و عمراني شهرداري ساري خبر داد :

HSE ضامن سلامت و امنيت پروژه هاي شهرداري ساري

معاون فني و عمراني شهرداري ساري گفت: پيش بيني موارد مربوط به ايمني، شناسايي و ارجاع آن‌ها به واحدها جهت رفع معايب از اقدامات كلي واحد HSE در معاونت فني و عمراني شهرداري ساري است.


به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري ساري، عباس رشيدي، معاون فني و عمراني شهرداري مركز استان در گفتگويي به فعاليت هاي اين معاونت در حوزه HSE (ايمني، بهداشت و محيط زيست) اشاره كرد و اظهار داشت : اهميت مواردHSE  در فعاليت هاي مختلف شهرداري ساري خصوصاً در زمان و محل اجراي پروژه هاي عمراني تاٌثير بسزايي در كاهش مخاطرات و بازدهي بيشتر و مناسب تر آن ها دارد.

معاون فني و عمراني شهرداري ساري، پهنه بندي شهر توسط كارشناسان واحد HSE را يكي از اقدامات اوليه اين حوزه در راستاي اجراي موارد ايمني در فعاليت ها و پروژه ها دانست و گفت: ناظران و كارشناسان این واحد در شهرداري ساري با تقسيم بندي شهر به بخش هاي مختلف، اقدامات ويژه هر منطقه در راستاي اجراي موارد مربوط به ايمني، بهداشت و حفاظت محيط زيست را اجرایی می نمایند.

رشيدي، آموزش تخصصي كارشناسان براي انتخاب آنان به عنوان ناظر HSE را يكي از مهم‌ترين اقدامات اين معاونت دانست و بيان داشت: مسئله HSE به عنوان يك موضوع كلي در همه فعاليت هاي مناطق و سازمان هاي تابعه شهرداري ساري مورد توجه است.

لذا معاونت فني و عمراني شهرداري ساري با انتخاب كارشناسان صاحب صلاحيت و برگزاري دوره هاي مورد نياز آموزشی با هماهنگي واحد آموزش شهرداری ساری، در راستاي توانمندسازي آنان گام هاي مهمي برداشته است.

وي به اخذ آزمون تكميلی در پايان دوره آموزشي كارشناسان HSE براي انتخاب آنان به عنوان ناظرين اين حوزه در مناطق و سازمان هاي تابعه شهرداري ساري اشاره كرد و افزود: پس از اتمام دوره هاي آموزشي، انتخاب ناظرين HSE در مناطق  و سازمان‌هاي تابعه، بواسطه اخذ آزمون پايان دوره صورت مي گيرد تا بتوانيم زبده‌ترين نيروهاي آموزش ديده را بعنوان ناظر در مناطق و سازمان‌ها انتخاب و معرفي نماييم.

معاون فني و عمراني شهرداري ساري، پیش بینی و شناسايي موارد مربوط به حفاظت و ايمني و زيست محيطي را مهمترين فعاليت كارشناسان و ناظران اين حوزه اعلام كرد و گفت: پيش بيني موارد مربوط به حفاظت و ايمني و زيست محيطي، شناسايي و ارجاع آنها به واحدهاي مربوط جهت رفع نواقص و معايب از اقدامات كلي واحد HSE در معاونت فني و عمراني شهرداري ساري است.

در ادامه، اين مسئول به فعاليت هاي اختصاصي حوزه فنی واحد HSE در خصوص اجراي پروژه هاي عمراني توسط معاونت فني و عمراني شهرداري ساري اشاره كرد و گفت: ناظران اين معاونت پس از بررسي و شناسايي موارد مربوط به حفاظت و ايمني پروژه ها با ارسال فرم اخطاريه به پيمانكار پروژه، مشكلات موجود در کارگاه را جهت رفع نقص و استانداردسازی محیط کار گوشزد مي نمایند.

رشيدي با تأکید بر ضرورت رعايت موارد فرم اخطاريه HSE از سوي پيمانكاران اظهار داشت: رعايت موارد مندرج در فرم اخطاريه، توسط پيمانكاران پروژه هاي عمراني الزامي است؛ لذا چنانچه هر يك از پيمانكاران موارد لازم را رعايت نكنند ضمن ابلاغ دستور توقف كار تا زمان رفع مشكل، جريمه بازدارنده اي نيز براي آنان در نظر گرفته شده است.

در پايان معاون فني و عمراني شهرداري ساري به عنوان نمونه به برخي از اقدامات HSE در پروژه احداث زيرگذر شهيدسيدمصطفي‌علمدار اشاره نمود و تصريح كرد: در زمينه حفاظت و ايمني فني كارگاه احداث زيرگذر شهيدعلمدار، مواردي از قبيل رعايت كامل حصار موقت كارگاهي براي جلوگيري از ورود افراد متفرقه به داخل كارگاه، استفاده از تابلوها و علائم هشدار دهنده مورد نیاز، استفاده از چراغ هاي چشمك زن در فواصل مشخص و استاندارد و ... بخشي از اقدامات حفاظت و ايمني فني اين كارگاه به شمار مي رود.

شايان ذكر است رعايت اصول HSE در فعاليت ها و پروژه هاي عمراني يكي از مولفه‌هاي موثر توسعه پايدار شهري است كه معاونت فني و عمراني شهرداري ساري اقدامات مناسبي براي راه اندازي اين واحد و تاثیرگگذاری آن بر روند اجرای پروژه ها در مجموعه شهرداري مركز استان انجام داده است.

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :