آخرین عناوین

سه شنبه 13 آذر 1397-10:5 کد خبر:64425

مدیر امور آب و فاضلاب شهری نوشهراعلام کرد:

۳۰۲ هزار متر شبکه و خط آنتقال آب در شهرستان نوشهر احداث شد

مدیر امور آب وفاضلاب شهری نوشهر گفت: در حال حاضر ۳۰۲ هزار و ۵۰۰ متر شبکه و خط انتقال آب در شهرهای نوشهر، پول و کجور و ۶۹هزار متر شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر نوشهر وجود دارد.


به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از روابط عمومی آبفاشهری مازندران، شکراله موسوی با بیان اینکه  ۱۹هزار و ۶۳۹ مشترک آب و چهار هزار و ۵۹۸ مشترک فاضلاب در این شهرها از خدمات این امور بهره مند می شوند، افزود: در سال گذشته ۳۹۲ اشتراک آب و ۲۷۹ اشتراک فاضلاب در امور نوشهر واگذار، ۲۱۱ انشعاب استاندارد سازی و نسبت به نصب ۳۴۰ انشعاب آب و ۴۷۸ انشعاب فاضلاب اقدام شد.

وی، با اشاره به اصلاح  و توسعه ۸هزار متر شبکه آبرسانی و شش هزار و ۷۳۰ متر توسعه شبکه فاضلاب در امور نوشهر، از احداث خط انتقال آب از ایستگاه پمپاژ اسپید به مخزن پولقانی به طول ۲۵۰۰ متر درسال گذشته خبر داد وگفت: در سال گذشته از منابع داخلی محوطه چشمه اسپی او بهسازی،  ایستگاه پمپاژ آب مخزن اسپید شهر پول به ظرفیت ۲۲ لیتر در ثانیه احداث  شد.

مدیر امور آبفا شهری نوشهر در خصوص تامین آب پایدار شهر کجورگفت: چاه جدید شهرکجور به ظرفیت ۱۵ لیتر در ثانیه تجهیز و راه اندازی شد.

موسوی، احداث ۱۲۰۰ متر خط انتقال آب از چاه جدید شهر کجور به مخزن موجود ، نصب و راه اندازی سامانه گندزدایی آب ژاول در شهر پول و کجور  را ازمهمترین اقدامات صورت گرفته در سال گذشته عنوان کرد.

وی، با بیان اینکه طی ۶ ماهه اول امسال عملیات استانداردسازی آزمایشگاه آب امور انجام و سامانه PLC و کنترل مرکزی تاسیسات فاضلاب راه اندازی شد، تصریح کرد: در این مدت الکتروموتور ۷۵ کیلووات ایستگاه پمپاژ چشمه گردوک تعویض، تابلو سنجش چاه آب شهر پول خریداری، عملیات بهسازی کانالهای آبروی چشمه اسپی او اجرا، واحد آبگیری لجن تصفیه خانه فاضلاب برای تهیه کیک لجن راه اندازی، جابجایی موقت خط انتقال ۴۰۰ میلی متری آسیب دیده پل ماشلک در پی سیل و طغیان رودخانه انجام شد.

مدیر امور آبفاشهری نوشهر، به تشریح طرحهای در دست اجرا در شش ماهه دوم سال ۹۷ پرداخت و افزود: این طرحها شامل احداث شبکه جمع آوری فاضلاب در بخشهایی از شهر نوشهر به طول ۱۰ کیلومتر، تکمیل طرح منهول پمپ فاضلاب محدوده زندان نوشهر، برق رسانی و اجرای طرح روشنایی و حفاظت هوشمند  محوطه چشمه اسپی او، تکمیل زون بندی شبکه آب غرب نوشهر، تکمیل  و ارتقای ظرفیت ایستگاه پمپاژ فاضلاب نوشهر، اصلاح انشعابات آب در مسیرهای اصلاح شبکه، تکمیل طرح حفاظت هوشمند تاسیسات چشمه گردوک و سنگ تجن، تهیه طرح و اجرا و نصب دور بین مدار بسته در ساختمان اداری امور نوشهر است.

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :