پنجشنبه 22 ارديبهشت 1401-19:55 کد خبر:100465

مراسم نکوداشت روز آزمایشگاه در دانشگاه علوم پزشکی مازندران

در مراسم نکوداشت روز آزمایشگاه و پاسداشت کارکنان نمونه استانی در دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران از منتخبین فنی آزمایشگاهی در ۲۰۳ آزمایشگاه استان مازندران در سال گذشته تجلیل شد.


24735

24734

24733

24732

24731

24730

24729

24728

24727

24726

24725