چهارشنبه 11 خرداد 1401-17:37 کد خبر:101058

ایرج نیازآذری/ روزنامه ‌نگار و فعال فرهنگی و اجتماعی:

پارک‌ جنگلی بزچفت را از مردم بابل نگیرید!

با کش و قوس های تاسف برانگیز و مدیریت بد شهرداری بابل، عملاً پارک جنگلی بزچفت نیز از دایره تصدی گری شهرداری بابل خارج شد ، تا جایی ‌که انبوهی ‌از زباله جنگل را فرا گرفته است!


خزرتیترخبر: درشهرستانی‌ که حدود ۴۸هزار هکتارجنگل و‌۳۲هزارهکتارمرتع دارد حدود پنجاه هکتاراز عرصه جنگلی ۷۲۴هکتاری بزچفت بخش بابلکناردر۲۲کیلومتری بابل طی قراردادی ۲۰ ساله در اختیار شهرداری بابل قرار داشت تا ازسال ۱۳۶۸ تفرجگاه امن و مناسب گردشگران وشهروندان باشد، پیش ازاین بابلی‌ها علیرغم همسایگی با جنگل های بندپی ، لفور و بابلکناربا پارک جنگلی سی سنگان  نورخاطرات خوشی داشتند! 

اتمام این قرارداد متقارن شد با کش و قوس های تاسف برانگیز مدیریت شهری در یک سال اخیر که بسیاری از پیمان‌ها و قراردادهای حقوقی ، عمرانی و خدماتی شهر را با بلاتکلیفی مدیریتی مواجه ساخت وعملا پارک جنگلی بزچفت نیز از دایره تصدی گری شهرداری بابل خارج شد ودیگر هیچ ‌خدماتی در آنجا ارائه نمی‌شود تا جایی ‌که انبوهی ‌از زباله جنگل را فرا گرفته است!

با اتمام قرارداد و‌عدم تمایل شهرداری به تمدید آن ،منابع طبیعی به عنوان متولی قانونی جنگل بزچفت چندین بار مزایده واگذاری منتشرساخت که تا این لحظه کسی میل  و رغبتی برای سرمایه گذاری در آن ‌جا را طبق کتابچه طرح ندارد چرا که بخش خصوصی نگران امنیت سرمایه گذاری در حوزه گردشگری دربابل است وریسک بالای آن ‌را نمی پذیرد!

به اعتقاد نگارنده موضوع قرارداد پارک جنگلی بزچفت مسئولیت و مسئله همزمان حاکمیتی و مدیریت شهری دربابل است و همه مسئولین شهرستان اعم از شورای تامین، شورای برنامه ریزی و شورای شهر در قبال خواست شهروندان مسئولیت دارند و باید برای تامین خواسته رفاهی شهروندان هماهنگی، برنامه ریزی و‌هزینه نمایند.‌

شهروندان بابلی می‌گویند وانتقاد دارند که دولت و شهرداری در سال جدید ظرفیت تازه ای برای رفاه مردم ایجاد نکرده که هیچ ؛ حتی نتوانست از وضع موجود دفاع نماید!

بر همگان واضح ومبرهن است که خدمات دهی به شهروندان در یک نقطه جنگلی از لحاظ امنیتی، بهداشتی، رفاهی و حمل و ‌نقل  بسیار ضروری و ‌راحت تر است تا رها شدن در سایر نقاط جنگلی که آسیب های مختلفی متوجه جنگل و‌شهروندان خواهد کرد!

برخی نقل و قول ها از عدم توجیه اقتصادی قرارداد مذکور برای شهرداری و منابع طبیعی حکایت می کند درصورتی که حق مردم یک شهرستان ۵۳۰هزار نفری که انواع مالیات ، عوارض و گرانی و مشکلات اجتماعی را تحمل می کنند این است که دولت و‌ شهرداری حداقل امکانات رفاهی برای آنها را از جیب مبارک خودش که نه از محل انواع و اقسام درآمدهای عمومی پرداخت وهزینه نماید.

بودجه ریزی و تامین امکانات رفاهی برای آسایش شهروندان از قبیل پارک‌ها و تفرج گاه ها نباید هزینه زائد یا مصرفی تلقی شود بلکه نوعی سرمایه گذاری عمومی برای آرامش شهروندان و تامین نیازهای روحی و ‌روانی خانواده ها به حساب آید، ‌حالا شهری مثل بابل که از لحاظ فضای عمومی مثل پارک بسیار فقیراست ازدست دادن مکانی مثل بزچفت تاسف باراست!

ازاعضای شورای تامین، شورای برنامه ریزی، شورای‌ اسلامی ‌شهر ، شهرداری ‌بابل و مدیر کل منابع طبیعی ‌استان درخواست می‌کنم با تشکیل نشستی هم گرایانه هرچه زودتر برای ارائه خدمات عمومی و آسایش‌ و رفاه‌ حال شهروندان تعامل و تمهیدات‌ لازم حمایتی را اتخاذ نمایند و با اختصاص بودجه مناسب حتی امکانات مناسبی بیش از گذشته برای‌ خانواده‌‌ها و گردشگران در پارک جنگلی بزچفت تعبیه وفراهم کنند.

🆔@khazartitrekhabar
🌐Khazartitrekhabar.ir