پنجشنبه 28 دی 1402-8:32 کد خبر:130320

حسین زحمتکش روزنامه نگار:

شورای اسلامی مازندران از سد فینسک شکایت کند

تنها راه توقف احداث سد فینسک، شکایت از وزارت نیرو توسط نهادهای غیر دولتی به دیوان عدالت اداری است.


خزرتیترخبر: در اواسط دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ و در غفلت نمایندگان و مسئولان وقت مازندران، منطقه پشت کوه، فولاد محله و شهمیرزاد از مازندران جدا شدند.

نقشه جغرافیایی نشان می‌دهد در منطقه پشت کوه، دو کوهِ خطیرکوه و شهریارکوه وجود دارند که از دو سرشاخه ی آن رود تلار قائمشهر و تجن ساری شکل می گیرند و حالا این دو سرشاخه در محدوده جغرافیایی استان سمنان قرار گرفته اند که با اعمال فشار به وزارت نیرو، سد فینسک را روی سرشاخه اصلی شهریار کوه ایجاد و احداث کرده اند.

اگر به تاریخ چشمه ها و سرشاخه های این دو کوه نگاهی بیاندازیم شواهد حاکی از خشک شدن برخی از چشمه های اصلی پس از جدا شدن از مازندران است، برای مثال ایستگاه وقت هیدرومتری آب منطقه ای مازندران، ظرفیت چشمه روزیه در خطیر کوه را بیش از ۳۰ میلیون متر مکعب در سال تخمین زده بود که پس از انحراف آن به‌ دشت های سمنان، اکنون خشک شده است.

جالب اینجاست که استان تهران نیز در قالب یک طرح توخالی که هدف آن را توسعه بسترهای آبریز رودخانه هراز معرفی کرده، در حال انتقال بخشی از آب این رودخانه به پایتخت است!

اگر این روند ادامه پیدا کند و سرچشمه های رودخانه های مازندران با دست اندازی مواجه شود قطعا مازندران‌ دچار عصر خشکسالی زودرس خواهد شد.

با توجه به‌ مشاوره ای که از حقوق دانان مازندرانی گرفتم و در این بین با توجه به اینکه کارشناسان خبره جغرافیایی و محیط زیستی از مخاطرات احداث سد فینسک اظهار نگرانی کرده اند، تاکید دارند کشاورزی استان در آینده نزدیک با خطرات ملموسی مواجه می شود.

حال می بایست شورای اسلامی مازندران و شورای اسلامی شهرستان ساری یا اتحادیه های کشاورزی استان به عنوان یک نهاد غیر دولتی از وزارت نیرو به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و جلوی احداث و بهره برداری آن را تا زمان صدور رای نهايي بگیرند.

ساعت ها گفت به گو و مشاوره ام با حقوق دانان و کارشناسان حقوقی به این نتیجه رسیدم که تنها راه توقف احداث سد فینسک شکایت از وزارت نیرو توسط نهادهای فوق الذکر به دیوان عدالت اداری است.

به گزارش خزرتیترخبر، همچنین باید در مورد بازگشت مناطقی همچون پشت کوه به مازندران که سرچشمه های اصلی رودهای استان در آن وجود دارد هم اندیشی مناسب و راهکاری اجرایی اتخاذ شود.

🆔@khazartitrekhabar
🌐Khazartitrekhabar.ir