دوشنبه 28 اسفند 1402-17:29 کد خبر:130940

نشست خبری فرمانده انتظامی مازندران

نشست خبری سردار حسن مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی استان مازندران در آستانه سال نو برگزار شد.


29559

29558

29557

29556

29555

29554

29553

29552

29551

29550

29549

29548

29547

29546

29545

29544

29543

29542

29541

29540

29539

29538

29537

29536