چهارشنبه 15 فروردين 1403-16:57 کد خبر:131058

جنگلهای ساری بعد از تعطیلات سال نو

متاسفانه به علت نحوه استفاده نامناسب مسافران از تفرجگاه های گردشگری و رها کردن زباله در سطح جنگل، خساراتی به محیط زیست و منابع طبیعی وارد شده است.


29603

29602

29601

29600

29599

29598

29597

29596

29595

29594

29593

29592

29591

29590

29589

29588

29587

29586

29585

29584

29583

29582

29581

29580

29579

29578

29577