چهارشنبه 18 بهمن 1396-16:17 کد خبر:50273

محمد درخشنده/کارشناس رسانه:

تکریم ارباب رجوع؛ فقط شعار! بلی شعاری زیبا ودهان پرکن!

تکریم ارباب رجوع؛ فقط شعار! بلی شعاری زیبا و دهان پرکن! ما ایرانی ها بهترین قوانین و مقررات را برروی کاغذ می آوریم؛ و... و امان از اجراء!


خزرخبر:تکریم ارباب رجوع؛ فقط شعار! بلی شعاری زیبا ودهان پرکن! ما روزنامه نگاران هم که دنیایی رویایی وقشنگ برای خود ساخته ایم گاهی اوقات می شویم ابزارترویج فرهنگی که درعالم واقعیت به گونه ای دیگراست!

ما ایرانی ها بهترین قوانین ومقررات را برروی کاغذ می آوریم؛ و... و امان  از اجراء! قانون خوب! اجرا چه؟ خواستم چشم و گوش باشم!

دراداره ای عده ای منتظرعنایت کارمندان محترم هستند تا کارشان انجام شود؛ این ساعت از روز از 9 صبح گذشته، کارمندان محترم کجا هستند؟

کارم انجام شده اما می روم اتاق رییس محترم ! گوش وچشم جامعه هستم واحساس می کنم برای اصلاح امورهم که شده تذکری دوستانه به جناب رییس بدهم.

راستش در راهرو بوی روغن سرخ شده و نیمرومشامم را تحریک کرده ! خودم را معرفی کرده می خواهم مطلبی را به ایشان بگویم؛ فوراً وبی آن که بداند چه خواهم گفت؛ می فرمایند: آقا اتهام نزنید!

می گویم: مردم درسالن نشسته اند وهمکاران محترمتان این ساعت نیمرومیل می کنند؛ نمی پذیرد وسابقه 20 ساله اش را به رخم می کشد ومن را بچه خطاب می کند!

اصراردارم که همراه من شود تاصحت صحبت هایم را تایید نماید؛ ازسروصدایش کارمندان سرک می کشند؛ و برخی عزیزان دهان مبارکشان پرازغذاست؛ نوش جانتان! چه رییسی دارید؟

خوشا به حالتان!! بنده را با خشمی پایان ناپذیرتا درخروجی اداره مشایعت می کنند؛ آقای رییس با 20 سال سابقه! ومن کیف می کنم ازاین همه تکریم! خواستم چشم وگوش جامعه باشم وشانس یارم بود که چشم وگوشهایم سالم ماندند!!

اداره ای دیگر و تکریم  و تکریم! آمده ام نهاد محترمی همچون شهرداری! معطلی! جریمه! وتکریم!! چه تکریمی! خدا را شکرهمه چیزاتوماسیون شده ودولت الکترونیک اینجا هم ساری و جاری است! وامان ازاین نیروهای متعهد و دلسوزکه دوست ندارند مراجعه کنندگان سریع اداره را ترک نمایند! چرا؟ نمی دانم!

نرم افزارکارها عالی است؛ سخت افزارش سخت می گیرد برمردمانی که حسابی گرفتارند! آخ جان بانک وتسهیلاتش! فیلم مهران مدیری را دیده اید؟ منظورم ساعت 5 است؛ خدا پدراین آقای مدیری را بیامرزه که زندگانی ما ایرانی را به تصویرکشیده وهمه جا ردپای تکریم واحترام به حقوق شهروندان وجود دارد!!

حول وحوش ظهره وبرای دریافت وامی به بانک مراجعه می کنم؛ برای کاری دریکی ازباجه ها سه بارمراجعه می کنم وهربار15 دقیقه معطل می شوم بی آن که بدانم چرا؟ نه اینکه ما درکارمان سرعت وهمزمان دقت را الگوی خود قرارداده ایم هراداره وسازمانی که مراجعه می کنیم همین انتظار را داریم غافل از این که کارمندان محترم اداره ها ونهادها هیچگاه دوست ندارند دقت درکار را فدای سرعت کنند؛ پس نتیجه می گیریم که باید آرام باشیم  و آرامش کارمند گرامی را برهم نریزیم! و... تکریم ارباب رجوع؛ پیشکش!!

این موارد قطعه ای کوچک ازپازل پیچیده زندگی روزمره ماست؛ وآنچه که درقالب مصداق مطرح نمودم بیانگرشعارگونه بودن بحث مهم تکریم ارباب رجوع وبی احترامی به حقوق شهروندی ازسوی برخی نهادها وسازمانهاست!

درابتدا گفتم که قوانین ومقررات خوب واستاندارد فراوان داریم واما دراجرابسیار بد عمل می کنیم؛ ودرنتیجه گیری نهایی ، تمامی انتقادات را متوجه دولت می نماییم! سوال اینجاست که مگردولت محترم وعوامل اجراییش دراستانها می دانند که درادرات وسازمانهای دولتی چه برمردم می رود؟

ما انسانها هستیم که با عملکرد خویش باعث بدبینی ویا خوشبینی مردم به دولت می شویم؛ پس چه خوب است که نهادهای مسئول برنحوه عملکرد مدیران وپرسنل ادارات، نهادها وسازمانها نظارت نمایند والبته بالاترین ناظر، انصاف و وجدان خود آدمی است ولاغیر!

خدایا چنان کن سرانجام کار   توخشنود باشی وما رستگار