چهارشنبه 22 فروردين 1397-17:48 کد خبر:53217

نخستین جلسه شورای اسلامی شهر ساری در سال جدید

اعضاي شوراي اسلامي شهر ساري نخستين نشست سال جديد را عصر سه شنبه با انتقاد از شهرداري و نابساماني هاي موجود و ضرورت ورود رسانه ها به مسائل شهري آغاز کردند.


7638

7637

7636

7635

7634

7633

7632

7631

7630

7629

7628

7627

7626

7625

7624

7623

7622

7621

7620

7619

7618

7617

7616

7615

7614

7613

7612

7611

7610

7609

7608

7607

7606

7605

7604

7603

7602

7601

7600

7599

7598

7597

7596

7595

7594