يکشنبه 15 مهر 1397-12:35 کد خبر:63420

تصادف مرگبار در محور محمودآباد – هزار سنگر

تصادف مرگبار یک دستگاه پراید با تیر برق در جاده محمود آباد به هزار سنگر


10824

10823

10822

10821

10820

10819

10818

10817

10816

10815

10814

10813