يکشنبه 7 بهمن 1397-9:8 کد خبر:65468

با حکم مدیر کل آموزش و پرورش مازندران صورت گرفت:

انتصاب مدیران آموزش و پرورش بابل و بندپی غربی

طی احکامی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، مدیران جدید آموزش و پرورش شهرستان بابل و منطقه بند پی غربی منصوب شدند.


به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران، طی حکمی از سوی عسکری نیکزاد مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، محسن جوادی بورا به سمت مدیر آموزش و پرورش شهرستان بابل منصوب شد.

براساس این گزارش،جوادی بورا پیش از این رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بندپی بود.

آیین معارفه با حضور اسفندیار نظری، معاون آموزش متوسطه، سید حسین نصیری، معاون هماهنگی و هاشمی، رئیس اداره حراست آموزش و پرورش مازندران برگزار گردید.

براساس این گزارش، طی حکمی دیگرعسکری نیکزاد، محمدعلی شعبانی را به سمت مدیر آموزش و پرورش منطقه بندپی غربی منصوب کرد.

محمدعلی شعبانی پیش از این، کارشناس ارزیابی عملکرد اداره آموزش و پرورش بندپی غربی بود.

آیین معارفه با حضور داود تقی نیا معاون سواد آموزی آموزش و پرورش مازندران برگزار گردید.