يکشنبه 18 خرداد 1399-18:22 کد خبر:79280

نشست خبری “علی بابائی کارنامی” نماینده مردم ساری و میاندورود

نخستین نشست خبری “علی بابائی کارنامی” نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس  شورای اسلامی در سالن تامین اجتماعی برگزار شد.


17885

17884

17883

17882

17881

17880

17879

17878

17877

17876

17875

17874

17873

17872

17871

17870

17869

17868

17867

17866

17865

17864

17863

17862

17861

17860

17859

17858

17857

17856

17855

17854

17853

17852

17851