چهارشنبه 21 خرداد 1399-11:9 کد خبر:79299

با نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری صورت گرفت:

بازگشت اعضای تعلیق شده به صحن شورای اسلامی بهشهر

5 نفر از اعضاي شوراى شهر بهشهر كه از ادامه كار تعليق شده بودند، با اعلام نظر معاونت حقوقي رياست جمهورى به شورا جهت ادامه فعاليت باز گشتند.


به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از شمال نیوز، 5 نفر از اعضاي شوراى اسلامي شهر بهشهر كه در تيرماه سال گذشته از ادامه كار تعليق شده بودند با اعلام نظر معاونت حقوقي رياست جمهورى، مركز مديريت عملكرد بازرسي و امور حقوقي وزارت كشور كه منجر به راي هيات حل اختلاف گرديد به شورا جهت ادامه فعاليت باز گشتند .

براساس این گزارش، آنچه كه مورد سوال است اينكه با توجه به ماده ١٩ آيين نامه اجرايي هياتهاي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات از شوراهاي اسلامي مي بايست ظرف مهلت يك هفته تصميم اتخاذ شده ابلاغ و اجرا گردد که عليرغم ارسال راي هيات توسط استاندارى به فرماندارى بهشهر به تاريخ  ٩٩/٣/١ دليل تعلل بيست روزه فرمانداری جهت ابلاغ به اعضاي شورا و ادامه فعاليت آنان مشخص نیست .

اسفنديار اسدي ، عليرضا كوچكى، عباس عسگريان، علي اكبر فخاريان و اعظم السادات حسينياعضای تعلیق شده شورای پنجم بودند که از امروز مجددا به عنوان عضو شورای اسلامی بهشهر فعالیت شان را از سر می گیرند .

از زمان تعلیق این افراد سيد محمد باقري ، صادق سعدي ، محمد عموزاد و حبيب ملك پورى اعضای علی البدل به عضویت شورا درآمده بودند که همراه با دو عضو قبلی ترکیب 6 نفره ای را تشکیل داده بودند .