شنبه 31 خرداد 1399-16:30 کد خبر:80330

اندک اندک متخلفان جمع آوری می شوند/دلهره در دل متخلفان شهرداری

بازداشت یکی از مهره های کلیدی قبلی در شهرداری ساری

ساعاتی قبل از سوی نیروهای امنیتی ، یکی از مسئولین قبلی شهرداری ساری بازداشت شده است.


به گزارش خزرتیترخبر،در ادامه برخورد قاطع و جدی شهردار ساری، ساعاتی قبل یکی از مسئولین قبلی باسابقه و کلیدی شهرداری ساری بازداشت شده است.

براساس این گزارش، این مسئول که بازنشسته شده بود، بعد از مشخص شدن تخلفات اولیه وی توسط مقامات مسئول ساعاتی قبل بازداشت شده است.

به گزارش خزرتیترخبر و براساس شنیده ها، روند دستگیری متخلفین شهرداری ساری همچنان ادامه خواهد داشت.

براساس این گزارش، شهردار ساری همچنان بر قول خود استوار بوده و در برخورد با متخلفان هیچگونه مماشاتی نکرده و نمی کند.

گزارش های تکمیلی متعاقباً منتشر خواهد شد.