شنبه 31 خرداد 1399-16:55 کد خبر:80333

تدوام تعطیلی بزرگ‌ترین بازار سنتی مازندران

فرماندار جویبار از تداوم تعطیلی جمعه بازار جویبار برای شانزدهمین هفته متوالی در این شهرستان خبر داد.


17935

17934

17933

17932

17931

17930

17929

17928

17927

17926

17925

17924

17923