سه شنبه 3 تير 1399-12:35 کد خبر:80349

باز هم بازداشت یک مسئول متخلف در شهرداری ساری؟؟!!

بازداشت یکی از مسئولین حوزه فرهنگی شهرداری ساری

یکی از مسئولین سابق حوزه فرهنگی اجتماعی شهرداری ساری بازداشت شده است.


به گزارش خزرتیترخبر، ساعاتی قبل نیروهای امنیتی یکی از مسئولین سابق فرهنگی اجتماعی شهرداری ساری را بازداشت نمودنده اند.

براساس این گزارش، این مسئول که پست ها و مقام های زیادی را در حوزه های مختلف شهرداری دارا بوده به جرم تخلفات اقتصادی و اداری بازداشت شده است.

به گزارش خزرتیترخبر، در روزهای اخیر که چند نفر از مسئولین قبلی شهرداری ساری توسط دستگاه های امنیتی بازداشت شده اند، ساعاتی قبل نیز این مسئول بازداشت شده است.

گزارش های رسیده حاکی از آن است که این بازداشتی ها ادامه خواهد داشت و افراد دیگری نیز طی روزهای آینده بازداشت خواهند شد.

اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.