جستجو
با رای اکثریت شورای شهر انتخاب شد:
شهردار جدید قائمشهر انتخاب و معرفی شد
سلاخی پرندگان مهاجر در بابلسر و فریدونکنار:
آقای نماینده؛ تا کی طبیعت باید جوابگوی محرومیت مردمانش باشد؟؟
مديرعامل کارخانه نخ رسي اکريلتاب بهشهر خبر داد:
کارخانه نخریسي بهشهر به ‌طورموقت تعطيل شد
در میان بغض و اندوه انجام شد:
وداع با مرد آفتابی رسانه‌های مازندران
از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی صورت گرفت:
انتصاب سرپرست جدید مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
با رای اکثریت شورای شهر انتخاب شد:
شهردار جدید گتاب انتخاب و معرفی شد
با حضور رییس کل دادگستری استان مازندران صورت گرفت:
معارفه رییس کل جدید دادگاه های عمومی و انقلاب ساری