جستجو
برخلاف برخی اظهارنظرها ،حراست استانداري به يك اعتدالي رسيد:
انتصاب سرپرست جدید اداره كل حراست استانداري مازندران
در جلسه شورای مرکزی شعبه مازندران صورت گرفت:
انتخاب رئیس شعبه مازندران حزب ندای ایرانیان
رئیس اداره منابع طبیعی چالوس خبر داد:
24 هزار متر از سواحل چالوس در اختیار دولتی‌ها